ارسال تیکت

راهنمای فعالسازی کارت گارانتی

استعلام کارت گارانتی

در این بخش شماره کارت گارانتی وارد نمایید

مراحل فعالسازی

بررسی و مطابقت اطلاعات کارت و بارگذاری فاکتور خرید

جزییات فعالسازی کارت گارانتی

ثبت کارت و نمایش مبلغ پرداختی برای فعالسازی

پایان فرآیند

بررسی صورتحساب پرداخت

پلن ویژه VIP

35,000,000 ریال

مبلغ اعتبار در تعمیرات

80,000,000 تومان
30,000,000 ریال

مبلغ اعتبار در تعمیرات

70,000,000 تومان
20,000,000 ریال

مبلغ اعتبار در تعمیرات

45,000,000 تومان
10,000,000 ریال

مبلغ اعتبار در تعمیرات

20,000,000 تومان

راهنمای دریافت کارت VIP

1

ثبت دستگاه

2

فقط آپلود عکس دستگاه قبل از برچسب گارانتی

3

در حال بررسی

4

تایید و دریافت کد گارانتی

5

پست برچسب گارانتی به ادرس محل سکونت

6

آپلود عکس دستگاه بعد از برچسب گارانتی

7

تایید نهایی و ارايه خدمات

همکاران آریا کیش

collegues
collegues

نظرات کاربران